Works - 2012

 
   

Kono hako wo akeru to soko ni aru   Kono hako wo akeru to soko ni aru  

   

Kono hako wo akeru to soko ni aru (2012)
C-type photograph, Box and Flour h.30.5 X w. 40.6 X 2.8 cm

     
   

Hana ga Saitayo  

   

Hana ga Saitayo (2012)
Clay and Paint h.16 X w.13 X d.13cm

     
   

Broken, Forgotten  

   

Broken, Forgotten (2012)
Black marker pen on C-type photograph and acrylic board h.44 X w.33 cm